Neem contact op
Image

Tarieven

 • Gehele lichaam (60 minuten) €  70,00
 • Deelbehandeling lichaam (in overleg)


Huisregels Linette Vosdellen Tactiel Stimulering

Juni 2020

Om uw bezoek aan praktijk Linette Vosdellen Tactiel Stimulering zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoek ik u de volgende huisregels in acht te nemen:

 • Deze huisregels en voorwaarden van Linette Vosdellen Tactiel Stimulering (hierna te noemen LVTS) te Maasbracht, ingeschreven bij KvK onder nummer 77514521, hebben betrekking op alle behandelingen die binnen LVTS worden gegeven, als wel bij thuisbehandelingen of behandelingen in organisaties én de cliënt, de natuurlijke persoon, de opdrachtgever namens cliënt, opdrachtgever van een organisatie of bedrijf (hierna te noemen cliënt) waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 • Voor aanvang van de behandeling wordt aan de cliënt gevraagd een behandelovereenkomst en een formulier voor het cliëntendossier betreffende persoonsgegevens en o.a. informatie over lichamelijke klacht(en) in te vullen. Tijdens het intakegesprek worden deze formulieren besproken en na akkoord van cliënt ondertekend waarbij cliënt zich tevens verklaart akkoord te gaan met deze huisregels.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het geven van juiste en relevante informatie over zijn/haar klachten. Hierdoor kan de behandelaar een verantwoorde en veilige behandeling geven. LVTS aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid door onjuist versterkte informatie van cliënt.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder overleg met cliënt aan derden verstrekt.
 • Cliënt neemt zelf 3 grote badlakens mee.
 • Cliënt draagt bij voorkeur geen sieraden.
 • Bij een behandeling Tactiel Stimulering (TS) wordt hygiëne van de cliënt verwacht. Douchen vooraf en schone kleding is hier een voorbeeld van en wordt zeer gewaardeerd.
 • Cliënt wordt verzocht tijdens de behandeling de mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Bij de behandeling TS ontkleedt de cliënt zich op zijn/haar onderbroek na, en wordt daarna toegedekt. Daar waar wordt behandeld wordt het lichaamsdeel vrijgemaakt van de handdoek. Er wordt gebruik gemaakt van plantaardige, koudgeperste (amandel)olie.
 • LVTS waarborgt voldoende privacy. Bij behandelingen TS wacht de therapeut in een andere ruimte tot de cliënt zich heeft ontkleedt en op de behandeltafel ligt onder de daarvoor bestemde handdoeken. Ook na de behandeling zal de therapeut in een andere ruimte wachten tot de cliënt zich heeft aangekleed.
 • Bij een cliënt die moeite heeft met zich te ontkleden, wordt er in eerste instantie over de kleding behandeld.
 • De behandelingstijd is in overleg. De afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland; bij te laat komen wordt de behandeltijd korter of wordt de extra tijd doorberekend.
 • Behandelingen worden bij voorkeur digitaal afgerekend (betaalverzoek) of er kan na toezending van een factuur per bank worden overgemaakt. De betaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Daarnaast is betaling met contant geld mogelijk.
 • LVTS behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren:
  - om hygiënische redenen
  - in geval van grensoverschrijdend, seksueel getint en of intimiderend gedrag
  - indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen
  - indien dit om andere redenen nodig geacht wordt.
 • LVTS is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Annulering van afspraken dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling telefonisch doorgegeven te worden. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.
 • Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten en reiskosten in rekening gebracht.
 • Behandelingen LVTS worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Download hier de huisregels

Tarieven

“Het is een fijne, rustige massage. De vloeiende strijkbewegingen vond ik erg prettig.”

M. Vrieze